Phòng khám Mắt

Phòng khám Mắt

Phòng khám Mắt

Hotline: 0975 622 633

KHÁM MẮT

- Khám bệnh, chữa bệnh thông thường, cấp cứu ban đầu về mắt.
- Lấy dị vật kết mạc, giác mạc, chích chắp lẹo
- Thông rửa lệ đạo.

 

Chia sẻ:
Copyright © 2017 TÂM THIỆN TÂM. All rights reserved. Design by NINA