CÔNG TY CỔ PHẨN PHÒNG KHÁM ĐA KHOA TÂM THIỆN TÂM

CÔNG TY CỔ PHẨN PHÒNG KHÁM ĐA KHOA TÂM THIỆN TÂM

CÔNG TY CỔ PHẨN PHÒNG KHÁM ĐA KHOA TÂM THIỆN TÂM

Hotline: 0975 622 633

KHÁM NGOẠI - CẤP CỨU

 

 

 

Các dịch vụ của khám ngoại gồm có:

1. Khâu vết thương phần mềm

2. Thay băng , rửa vết thương

3. Trích rạch apxe, .....

Chia sẻ:
Copyright © 2017 TÂM THIỆN TÂM. All rights reserved. Design by NINA