CÔNG TY CỔ PHẨN PHÒNG KHÁM ĐA KHOA TÂM THIỆN TÂM

CÔNG TY CỔ PHẨN PHÒNG KHÁM ĐA KHOA TÂM THIỆN TÂM

CÔNG TY CỔ PHẨN PHÒNG KHÁM ĐA KHOA TÂM THIỆN TÂM

Hotline: 0975 622 633

KHÁM SỨC KHỎE THẺ XANH
 
  • Khám sc kho th xanh là mt trong nhng quy đnh da theo quyết đnh s 21/2007/QĐ-BYT ngày 12/03/2007 ca B Y tế v điu kin sc kho đi vi nhng người tiếp xúc trc tiếp trong quá trình chế biến thc phm bao gói sn và kinh doanh thc phm ăn, bao gm các đi tượng :

  •      Người lao đng trc tiếp tham gia sn xut, kinh doanh thc phm.
  •      Tt c các t chc, cá nhân là ch ca các cơ s có s dng người lao đng và nhng người lao đng trc tiếp kinh doanh đc lp.

Vi ni dung khám được qui đnh như sau:

  •  Khám Tổng Quát các Chuyên Khoa: Tai mũi họng; Mắt; Răng – Hàm – Mặt; Da; Hệ tiết niệu; Hệ hô hấp – Tim mạch
  •  X-Quang Phổi
  •  Xét Nghiệm
  •  Cấy phân
  •  Viêm Gan Siêu Vi A (Anti- HAV IgM)
  •  Viêm Gan Siêu Vi E (Anti-HEV IgM)
Chia sẻ:
Tin liên quan
Copyright © 2017 TÂM THIỆN TÂM. All rights reserved. Design by NINA