Đội ngũ bác sĩ

Đội ngũ bác sĩ

Đội ngũ bác sĩ

Hotline: 0975 622 633

Đội ngũ bác sĩ
BS. VĂN CÔNG VIÊN

BS. VĂN CÔNG VIÊN

Bác sĩ VLTL - PHCN
BS.LÊ TRỌNG BẮC

BS.LÊ TRỌNG BẮC

Bác sĩ Nội Tổng Quát
BS. PHẠM NGỌC PHƯỢNG

BS. PHẠM NGỌC PHƯỢNG

Bác sĩ Nội Tổng Quát
BS.PHẠM THẾ HẢI

BS.PHẠM THẾ HẢI

Bác sĩ chẩn đoán hình ảnh
BS. TRẦN VIẾT THỊNH

BS. TRẦN VIẾT THỊNH

Bác sĩ Mắt
BS. NGUYỄN QUỐC NGỌC

BS. NGUYỄN QUỐC NGỌC

Bác sĩ Ngoại
Copyright © 2017 TÂM THIỆN TÂM. All rights reserved. Design by NINA